Pohjanmaalla Mahdollisuus Muutokseen

Maaliskuussa 2018 Pohjanmaa saa median välityksellä kuulla evankeliumin voimasta, kun Suomen laajin Mahdollisuus Muutokseen -mediamissio käynnistyy. Etelä- ja Keski-Pohjanmaan sekä Pohjanmaan alueella toteutettavaan missioon on osallistumassa niin suomen- kuin ruotsinkielisiä seurakuntia ja järjestöjä yhteensä yli 60.

IRR-TV:n ja paikallisten seurakuntien yhdessä järjestämässä Mahdollisuus Muutokseen -mediamissiossa keskitytään kristinuskon ydinsanomaan: Jumalan armoon ja sovitukseen. Missiossa nostetaan esiin mielenkiintoisia ja koskettavia tositarinoita ihmisistä, joiden elämässä on tapahtunut merkittävä käänne parempaan. Muutoskertomukset todistavat helposti lähestyttävällä tavalla elävästä Jumalasta.

Mission sanoma saavuttaa eri medioiden kautta 90 % alueen väestöstä. TV, sanomalehdet, ulkomainonta, internet ja sosiaalinen media välittävät mission sanomaa Jumalan aikaansaamasta muutoksesta. Mission keskiössä on muutoskertomuksia sisältävä Elämäsi Mahdollisuus -kirja, joka jaetaan kampanja-alueen kotitalouksiin. Muutoskertomuksista tehdään myös lyhytohjelmia ja haastatteluja, joita levitetään netissä, sosiaalisessa mediassa ja valtakunnallisella AlfaTV-kanavalla.

Kampanjassa mukana olevat seurakunnat järjestävät missiokuukauden aikana myös omia tavoittavia erityistapahtumia. Missiosanoman koskettamille ihmisille tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun. Päivystävä puhelin palvelee klo 8–23, johon voi soittaa ja kertoa halustaan henkilökohtaiseen tapaamiseen. Tapaamistoiveen voi tehdä myös netissä ja tekstiviestillä. Seurakuntalaisista valitut koulutetut kontaktihenkilöt ovat valmiita keskustelemaan ihmisten kanssa ja toimimaan rinnalla kulkijoina.

Yhteisen mission yksi tärkeimmistä tavoitteista on tukea seurakuntaa, koko Kristuksen ruumista, sen arvokkaimmassa tehtävässä. Seurakuntalaisia rohkaistaankin aktiivisesti toimimaan mission eri tehtävissä sekä rukoilemaan ja tukemaan missiota taloudellisesti. Lisätietoa missiosta ja mm. vapaaehtoistehtävistä löytyy osoitteesta www.koemuutos.fi.

<p style="text-align: center;"><!-- [et_pb_line_break_holder] --><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jBE46WmhTVg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --></p>